Tour di gruppo in Grecia.

Milano > Atene, Capo Sounion, Egina, Poros, Hydra, Corinto, Epidauro, Micene, Olympia, Delfi, Kalambaka (Meteore), Atene > Milano.
_

IMG_0064_atene IMG_0064_atene IMG_0065_atene IMG_0065_atene IMG_0066_atene IMG_0066_atene IMG_0067_atene_tempio_di_giove IMG_0067_atene_tempio_di_giove IMG_0068_atene_tempio_di_giove IMG_0068_atene_tempio_di_giove IMG_0071_atene_stadio_panathenaico IMG_0071_atene_stadio_panathenaico IMG_0072_atene_stadio_panathenaico IMG_0072_atene_stadio_panathenaico IMG_0073_atene_stadio_panathenaico IMG_0073_atene_stadio_panathenaico IMG_0074_atene_tempio_di_giove IMG_0074_atene_tempio_di_giove IMG_0075_atene_tempio_di_giove IMG_0075_atene_tempio_di_giove IMG_0080_atene_pireo IMG_0080_atene_pireo IMG_0081_atene_acropoli IMG_0081_atene_acropoli IMG_0083_atene_acropoli IMG_0083_atene_acropoli IMG_0084_atene_acropoli IMG_0084_atene_acropoli IMG_0085_atene_acropoli_teatro_erode_attico IMG_0085_atene_acropoli_teatro_erode_attico IMG_0086_atene_acropoli IMG_0086_atene_acropoli IMG_0087_capo_sunio_tempio_di_poseidone IMG_0087_capo_sunio_tempio_di_poseidone IMG_0090_capo_sunio IMG_0090_capo_sunio IMG_0091_capo_sunio_tempio_di_poseidone IMG_0091_capo_sunio_tempio_di_poseidone IMG_0093_atene_serata_greca IMG_0093_atene_serata_greca IMG_0094_atene_serata_greca IMG_0094_atene_serata_greca IMG_0096_atene_minicrociera IMG_0096_atene_minicrociera IMG_0097_atene_minicrociera IMG_0097_atene_minicrociera IMG_0098_atene_minicrociera IMG_0098_atene_minicrociera IMG_0099_atene_minicrociera IMG_0099_atene_minicrociera IMG_0100_egina_tempio_di_afea IMG_0100_egina_tempio_di_afea IMG_0101_egina_tempio_di_afea IMG_0101_egina_tempio_di_afea IMG_0102_egina_tempio_di_afea IMG_0102_egina_tempio_di_afea IMG_0104_egina_tempio_di_afea IMG_0104_egina_tempio_di_afea IMG_0106_egina_chiesa_di_san_nettario IMG_0106_egina_chiesa_di_san_nettario IMG_0107_atene_minicrociera IMG_0107_atene_minicrociera IMG_0110_atene_minicrociera IMG_0110_atene_minicrociera IMG_0111_atene_minicrociera IMG_0111_atene_minicrociera IMG_0112_hydra IMG_0112_hydra IMG_0113_hydra IMG_0113_hydra IMG_0114_hydra IMG_0114_hydra IMG_0116_hydra IMG_0116_hydra IMG_0117_hydra IMG_0117_hydra IMG_0118_hydra IMG_0118_hydra IMG_0119_hydra IMG_0119_hydra IMG_0120_hydra IMG_0120_hydra IMG_0121_poros IMG_0121_poros IMG_0122_poros IMG_0122_poros IMG_0123_poros IMG_0123_poros IMG_0124_poros IMG_0124_poros IMG_0125_canale_corinto IMG_0125_canale_corinto IMG_0126_canale_corinto IMG_0126_canale_corinto IMG_0127_epidauro_stadio IMG_0127_epidauro_stadio IMG_0128_epidauro_stadio IMG_0128_epidauro_stadio IMG_0130_micene_porta_dei_leoni IMG_0130_micene_porta_dei_leoni IMG_0131_micene_porta_dei_leoni IMG_0131_micene_porta_dei_leoni IMG_0132_micene_porta_dei_leoni IMG_0132_micene_porta_dei_leoni IMG_0133_micene IMG_0133_micene IMG_0134_micene IMG_0134_micene IMG_0135_micene IMG_0135_micene IMG_0137_micene IMG_0137_micene IMG_0139_micene_porta_dei_leoni IMG_0139_micene_porta_dei_leoni IMG_0140_micene_porta_dei_leoni IMG_0140_micene_porta_dei_leoni IMG_0141_micene IMG_0141_micene IMG_0144_micene_tomba_agamennone IMG_0144_micene_tomba_agamennone IMG_0145_olympia IMG_0145_olympia IMG_0146_olympia IMG_0146_olympia IMG_0147_olympia IMG_0147_olympia IMG_0149_olympia IMG_0149_olympia IMG_0150_olympia IMG_0150_olympia IMG_0151_olympia IMG_0151_olympia IMG_0152_olympia_stadio IMG_0152_olympia_stadio IMG_0155_olympia IMG_0155_olympia IMG_0156_patrasso_basilica IMG_0156_patrasso_basilica IMG_0160_patrasso_basilica IMG_0160_patrasso_basilica IMG_0161_patrasso_ponte IMG_0161_patrasso_ponte IMG_0164_patrasso_traghetto IMG_0164_patrasso_traghetto IMG_0165_patrasso_ponte IMG_0165_patrasso_ponte IMG_0166_delphi_auriga IMG_0166_delphi_auriga IMG_0167_delphi_auriga IMG_0167_delphi_auriga IMG_0168_delphi IMG_0168_delphi IMG_0169_delphi IMG_0169_delphi IMG_0170_delphi IMG_0170_delphi IMG_0171_delphi IMG_0171_delphi IMG_0173_delphi_teatro IMG_0173_delphi_teatro IMG_0174_delphi_stadio IMG_0174_delphi_stadio IMG_0175_delphi IMG_0175_delphi IMG_0176_delphi IMG_0176_delphi IMG_0177_delphi IMG_0177_delphi IMG_0178_delphi IMG_0178_delphi IMG_0179_delphi IMG_0179_delphi IMG_0181_delphi IMG_0181_delphi IMG_0182_kalambaka_meteore IMG_0182_kalambaka_meteore IMG_0183_kalambaka_meteore IMG_0183_kalambaka_meteore IMG_0184_kalambaka_meteore IMG_0184_kalambaka_meteore IMG_0185_kalambaka_meteore IMG_0185_kalambaka_meteore IMG_0186_kalambaka_meteore IMG_0186_kalambaka_meteore IMG_0187_kalambaka_meteore IMG_0187_kalambaka_meteore IMG_0188_kalambaka_meteore IMG_0188_kalambaka_meteore IMG_0190_kalambaka_meteore IMG_0190_kalambaka_meteore IMG_0191_kalambaka_meteore IMG_0191_kalambaka_meteore IMG_0192_kalambaka_meteore IMG_0192_kalambaka_meteore IMG_0196_kalambaka_meteore IMG_0196_kalambaka_meteore IMG_0197_kalambaka_meteore IMG_0197_kalambaka_meteore IMG_0198_kalambaka_meteore IMG_0198_kalambaka_meteore IMG_0199_kalambaka_meteore IMG_0199_kalambaka_meteore IMG_0206_atene_teatro_erode_attico IMG_0206_atene_teatro_erode_attico